תולדות משפחתך בתקפות המנדט הבריטי בארץ ישראל באמצעות האוספים של מי הריטג'

MyHeritage Webinars
Nov 1, 2020
251 views
Free
Hebrew
Want to watch the full webinar?
Join now to access all 1,991 webinars and unlock all features.

Content

Play. Playing.
מבוא
3m 37s
Play. Playing.
קטלוג האוספים ומה נמצא במיי מריטג'
2m 15s
Play. Playing.
צנעת הפרט בישראל
50s
Play. Playing.
סוגי מידע ומקורות
4m 30s
Play. Playing.
שמות ברישומים
4m 53s
Play. Playing.
חיפוש רשומות באוספים שונים
8m 21s
Play. Playing.
ניתוח התוצאות
12m 29s
Play. Playing.
שיטת תרגום שמות לכל השפות
2m 59s
Play. Playing.
הודעות
6m 54s
Play. Playing.
שאלות ותשובות
9m 23s

About this webinar

במי הריטג' קיימת אוסף של מסמכים שונים הקשורים לתושבים היהודים בארץ ישראל בשלושים שנה של המנדט הברטי. האוסף כולל מפקדים שונים, רשימות בוחרים, ספרי טלפונים ועוד. חלקם באנגלית במקור וחלקם בעברית, ממקורות בארץ ובחו"ל.

About the speakers

About the speakers

MyHeritage is the leading global destination for discovering, preserving and sharing family history. Our platform and DNA kits make it easy for anyone, anywhere to embark on a meaningful journey into their past and treasure their family stories fo
Learn more...
Rose Feldman, known on twitter as jewdatagengirl, operates two twitters for IGRA – Israelgenealogy and IGRA_Hebrew and IGRA’s facebook page. Rose is in charge of developing new databases for Israel Genealogy Research Association (IGRA). She has le
Learn more...

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1000 characters remaining

Sort by Newest
Sort by Close.
  • Newest
  • Oldest
  • Likes

Related Webinars