יצירת עץ משפחה במייהריטג׳

Daniel Horowitz
Apr 5, 2020
1.5K views
Free
Hebrew
Want to watch the full webinar?
Join now to access all 2,070 webinars and unlock all features.

Content

Play. Playing.
מבוא
1m 00s
Play. Playing.
MyHeritage אודות
2m 48s
Play. Playing.
יצירת חשבון / הפעלת העץ
3m 17s
Play. Playing.
תגליות מיידיות
1m 53s
Play. Playing.
הגדרות
4m 10s
Play. Playing.
תמונות וקרובי משפחה
3m 34s
Play. Playing.
פרטים נוספים
8m 27s
Play. Playing.
פנל צד
2m 41s
Play. Playing.
דף פרופיל
2m 07s
Play. Playing.
העלאת תמונות
4m 40s
Play. Playing.
תיוג אנשים
2m 00s
Play. Playing.
MyHeritage מה עוד אפשר לעשות ב
4m 17s
Play. Playing.
הודעות
2m 57s
Play. Playing.
שאלות ותשובות
15m 55s

About this webinar

במבוא זה תרכשו כלים לפעולות הבאות: בניית 'עץ משפחה' ווירטואלי, הזנת מידע מפורט, תמרון במרחב העץ, העלאת תמונות ושימוש בטכנולוגיית 'זיהוי פנים' לצורך תיוגם של אנשים, הזמנת קרובי משפחה ושיתופם, ב42 שפות שונות, במידע שאגרתם ויצירת 'התראות יומן' לאירועים משפחתיי

About the speaker

About the speaker

Genealogy Expert at MyHeritage, providing key contributions liaising with genealogy societies, bloggers and media, as well as lecturing, and attending conferences around the world. Dedicated to Genealogy since 1986, he was the teacher and the stud
Learn more...

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1000 characters remaining

Sort by Newest
Sort by Close.
  • Newest
  • Oldest
  • Likes

Related Webinars