יצירת עץ משפחה במייהריטג׳ (עברית)

יצירת עץ משפחה במייהריטג׳ (עברית)


1.5K views  

by Daniel Horowitz, MyHeritage Webinars

Ready to watch more?

Subscribe now and access all 1550 classes, and have access to 5913 pages of supplemental syllabus materials.

Subscribe

 

יצירת עץ משפחה במייהריטג׳ (עברית)


1,501 views

במבוא זה תרכשו כלים לפעולות הבאות: בניית 'עץ משפחה' ווירטואלי, הזנת מידע מפורט, תמרון במרחב העץ, העלאת תמונות ושימוש בטכנולוגיית 'זיהוי פנים' לצורך תיוגם של אנשים, הזמנת קרובי משפחה ושיתופם, ב42 שפות שונות, במידע שאגרתם ויצירת 'התראות יומן' לאירועים משפחתיי


 
 

Share your Comments:Presenter: Daniel Horowitz

Genealogy Expert at MyHeritage, providing key contributions liaising with genealogy societies, bloggers and media, as well as lecturing, and attending conferences around the world. Dedicated to Genealogy since 1986, he was the teacher and the study guide editor of the family history project "Searching for My Roots" in Venezuela for 15 years. Daniel is involved in several crowdsource digitization and transcription projects and holds a board level position at the Israel Genealogy Research Association (IGRA).

Daniel Horowitz
Daniel Horowitz's Upcoming Webinars
Daniel Horowitz's Webinar Library

Presenter: MyHeritage Webinars

MyHeritage is the leading global destination for discovering, preserving and sharing family history. Our platform and DNA kits make it easy for anyone, anywhere to embark on a meaningful journey into their past and treasure their family stories for generations to come. Our powerful technology does the searching for you, revealing fascinating new details about your family history — effortlessly.

MyHeritage Webinars
MyHeritage Webinars's Upcoming Webinars
MyHeritage Webinars's Webinar Library