איך למצוא רשומות היסטוריות בעזרת כלי החיפוש של מיי הריטג׳ (עברית)

איך למצוא רשומות היסטוריות בעזרת כלי החיפוש של מיי הריטג׳ (עברית)


58 views  

by Dana Drutman, MyHeritage Webinars

Ready to watch more?

Subscribe now and access all 1552 classes, and have access to 5919 pages of supplemental syllabus materials.

Subscribe

Share your Comments:Presenter: Dana Drutman

Dana is a Senior Product Manager at MyHeritage and is responsible for MyHeritage's historical record search engine. She leads a dedicated and agile team of developers and QA engineers, and works closely with UX designers and data analysts to create the ultimate research experience. Dana joined MyHeritage in 2016 and loves every minute of it. She previously worked at Intel and served as a lieutenant in the Israeli army. She has a bachelor's degree in industrial engineering and an MBA from Tel Aviv University.  

Dana Drutman

Presenter: MyHeritage Webinars

MyHeritage is the leading global destination for discovering, preserving and sharing family history. Our platform and DNA kits make it easy for anyone, anywhere to embark on a meaningful journey into their past and treasure their family stories for generations to come. Our powerful technology does the searching for you, revealing fascinating new details about your family history — effortlessly.

MyHeritage Webinars
MyHeritage Webinars's Upcoming Webinars
MyHeritage Webinars's Webinar Library